Militært lager på kirkevangen

Hva er et telthus?

Det er en bygning hvor det ble oppbevart militært utstyr, blant annet telt – som hang til tørk på knaggrekkene langs veggen på innsiden. 

Telthuset ble fjernet fra Granavollen da det ble butikk i bygningen nedenfor. I 2020 ble det gjenåpnet på sin tidligere plass. FOTO: Håkon Forfod Sønneland

I 1628 var forsvaret basert på soldatlegder. En legd besto av en stor eller flere mindre gårder, som hadde plikt til å stille med en fullt rustet soldat. Utdanningen skjedde til å begynne med ved at soldatene ekserserte på kirkebakken etter gudstjenesten. Systemet varte til slutten av 1700-tallet, da det ble erstattet av årlige øvelser som varte i 12 dager.

Inni telthuset er det nå en døgnåpen utstilling. Legg merke til knaggrekkene.FOTO: Håkon Forfod Sønneland

Telthuset ble renovert og gjenreist på Granavollen i 2020. 

Det er Hadeland Folkemuseum som eier bygningen, og det ble bestemt at huset skulle inneholde en utstilling om Granavollen og omegns historie. Telthuset er nå Norges første døgnåpne museum, og alle er velkommen til å gå inn i utstillingen til enhver tid. Her er historien fortalt på en annen måte enn man er vant til: Den er presentert i fragmenter, og man kan gå på oppdagelsesferd mellom sitater fra Bjørnstjerne Bjørnson, domsavsigelser, artikler,  og mange andre kilder. 

Figurene er skåret ut med motorsag. FOTO: Håkon Forfod Sønneland

Utenfor Telthuset står fire figurer. De forestiller:

* Christopher Hammer, vitenskapsmann og akevittens far. 

* Det fiktive barnet til Løven i Bildentekstilet (som er rekonstruert i Steinhuset). En del av ustillingen inne er beregnet på barn, og her er løveungen fortellerstemmen. 

* En navnløs kvinne som er inspirert av en figur på Tingelstadstekstilet

* En soldat. 

Telthuset har skapt debatt i mange år. Det har vært flyttet en rekke ganger, hver gang med tilhørende diskusjoner. Og etter åpningen har det blant annet vært delte meninger om neonskiltet på veggen hører naturlig hjemme på Granavollen. 

Neonskiltet på Telthuset har skapt debatt. Er det på sin plass med neonskilt på Granavollen? FOTO: Håkon Forfod Sønneland