Sagnet om de to søstrene

Hvorfor er det to kirker?

Ett sagn forteller at to rike søstre var uvenner, og bygget hver sin kirke for å slippe å gå til messer og bli gravlagt på samme sted. 

En annen fortelling vil ha det til at to søstre var forelsket i samme prest, og bygget gudshus til hans ære, alt etter hva de hadde råd til. 

Sannheten er at ingen vet. Men dette er det eneste stedet i Norge hvor det ligger to steinkirker fra 1100-tallet, side om side. 

En mer sansynlig teori er at Mariakirken ble bygget først, som sognekirke for dem som levde på Granavollen. Nikolai-kirken ble satt opp som fylkeskirke femti år senere, for hele det store Hadalandet.

Legg merke til at bildet er tatt før bakveggen på Mariakirken ble hvitkalket. FOTO: Håkon Forfod Sønneland
Mariakirken til høyre, Nikolaikirken til venstre. FOTO: Håkon Forfod Sønneland

 

På den tiden bygget man kirker til ære for helgener. Kirken til høyre, når du kommer inn hovedporten, er til ære for Maria, Jesu mor. Nikolaikirken har fått navn etter St. Nikolaus, som blant annet er helgen for reisende. Det passer bra på Granavollen, som har vært et riktig trafikk-knutepunkt. 

Legg merke til hvor ulikt kirkene er bygget: Mariakirken ble nok satt opp raskt, med stein fra åkrene rundt. Det er mye fuging rundt steinene, men det var ikke så nøye, for den skulle hvitkalkes. Nå er arbeidet begynt med å kalke veggene på ny, for å ta best mulig vare på bygningen. 

I Nikolai-kirken, derimot, er det brukt to typer stein: En lys kalkstein, og en mørkere vulkansk steinart. Her er hver stein spesielt tilhugget for å passe perfekt til hverandre. 

Legg merke til forskjellen på steinene i de to kirkene. FOTO: Håkon Forfod Sønneland

Fram til 1700-tallet var det en 2-3 meter høy ringmur rundt kirkegården, med tårn i hvert hjørne. Slik var det et forsvarsverk i middelalderen. 

Lynnedslag har ført til flere store branner, og derfor er det lite gammelt interiør som er bevart. I 1813 brant det i Mariakirken. Klokkene ble glovarme, falt ned på tregulvet og førte til store ødeleggelser. Etter dette ble kirken stående som en ruin i femti år, og så ut som et spøkelseshus. Da den ble bygget opp, ble det bestemt at det ikke skulle vært klokker i kirken, så de er nå i det eneste hjørnetårnet som er  bevart. 

Granavollen har vært et sted for ulik gudsdyrkelse i lang tid. Før kirkene lå trolig hadafolkets mest fornemme gudehov på toppen av Granavollen. Kirkene ble bygget i katolsk tid. Da var det lange messer på latin, og folk måtte stå. Med reformasjonen på 1500-tallet overtok protestantene, og det ble innført både benker, sang og musikk. 

Søsterkirkene og Granavollen er bygdas stolthet, og kirkespirene er avbildet i kommunevåpenet til Gran.

Kommunevåpenet er tegnet av Kari Ruud Flem fra Jevnaker, og er fra 1987.