"Jorden - naturen"

ANDREAS SIQUELAND OG SIGRID ESPELIEN

Utstillingsperiode: 18. juni – 28. august 2022
Galleriet er åpent xx-xx hver dag. Gratis inngang.

Andreas SIQUELAND i Høyloftet og Sigrid ESPELIEN i Stallgalleriet

Andreas Siqueland (f. 1973) har i de senere årene arbeidet mye med landskapsmalerier på store flater, tilpasset utstillingsrommenes vegger. 

Installasjonen i Høyloftet er også tenkt stedspesifikk, der de ulike veggflatene og rommets arkitektur vil inngå som del av arbeidene. 

Sigrid Espelien (f. 1984) arbeider som keramiker og er opptatt av å utforske leirens beskaffenhet fra et teknisk, stedspesifikt og historisk ståsted. Hennes arbeider ligger i grenselandet mellom kunsthåndverk, brukskunst og konseptkunst. Både sammen og hver for seg vil disse kunstnerne inngå i et interessant samspill der jorden og naturen er tema.