"Et praktfullt barokkanlegg"

Prestegården var svær! Den hadde 1.000 mål jord, og med 17 husmannsplasser var det nok av arbeidskraft til å ta vare på en praktfull prestegårdshage.

Riksantikvaren beskriver den som “en perle, et praktfullt barokkanlegg, hvor hagekunst av høy klasse fikk utfolde seg”.

Korsene er etter kona og tvillingbarna til sogneprest Albert Lassen. FOTO: Håkon Forfod Sønneland

Men uansett hvor flott den var på 1700-tallet, var den gjengrodd på slutten av 1970-tallet. 

Da kjøpte Gran kommune tomta, og satte i stand hagen. 

Om høsten kan hvem som helst komme og plukke epler, stikkelsbær og rips. 

PS! Inne i Steinhuset kan du se en kopi av våningshuset på Prestegården, som ble revet i 1902. 

Maleriet av prestegården er signert F. Tybring 1902. FOTO: Hadeland Folkemuseum