Glede og sorg i over 1.000 år

Vi ba våre venner på Hadeland Folkemuseum om å gi en rask innføring om Granavollen i historisk perspektiv. 

Her har du kulturhistoriker Solfrid Myhres introduksjon.

17. mai på Granavollen. Barna leker foran et stort publikum. Ukjent dato. FOTO: Ingvald Kvalheim/Hadeland Folkemuseum

Granavollen er og har vært et mangfoldig, variert og betydningsfullt sted i over 1.000 år. Her har folk møttes til fest og høytidelighet, for nyhetsutveksling på kirkebakken, for domsavsigelser, til militære oppbud, for å gå på skole, for å ta sin straff, for å tilbe sin/e gud/er, for å betale sin skatt, for død og begravelse, i sorg og i glede.

 

Søsterkirkene er den største attraksjonen. FOTO: Håkon Forfod Sønneland

 

Granavollen har knyttet folk sammen og vært et trafikalt knutepunkt. Her passerte et viktig veifar sørfra, over Granavollen, langs Randsfjorden, gjennom Valdres, til Lærdal og Bergen. Veifaret har vært brukt i flere tusen år og vært betegnet både som Kongevei og Hovedvei. Først da jernbanesporene ble lagt nede i dalen, begynte trafikken å gå gjennom Viggadalen. 

 

På Granavollen har folk kunne få tilfredsstilt sine grunnleggende behov, spise, drikke og sove. Etter en lang reise kunne det være godt for to- og firbeinte å få mat og hvile. 

Både gjestgiveri og offisielt skysskiftested har det vært her siden 1600-tallet. På Granavollen fantes også ølservering allerede på den tiden da Gregers Jensen solgte øl til kirkegjester og andre reisende på kirkebakken.

På Granavolden Gjæstgiveri har reisende spist og sovet siden 1600-tallet. FOTO: Marte Stensland Jørgensen

 

På Granavollen har folk kunnet utøve sin religion, i flere tusen år. Funn av skålgroper vitner trolig om en offerkultur, kanskje helt tilbake til bronsealderen. En billedstein med en smedscene fra den førkristne fortellingen om Sigurd Fåvnesbane setter Granavollen inn i en hedensk kontekst, sammen med de omkringliggende gravhaugene. Kanskje kan man også se for seg et hedensk gudehov på vollen som senere ble avløst av de to kirkene?

Fra Granavollen har det gått ut beskjed til hadelandsbøndene om å stille opp for å forsvare landet, og på kirkebakken har folk fått siste nytt fra fjern og nær, fått opplest kongelige forordninger og sett hvem som måtte ta sin straff i gapestokken.

I dag er Granavollen først og fremst et kulturelt samlingssted. med Glasslåven, kirkene, husflidslag, pilegrimssenter og telthuset.

Golbergs flyfoto. Postkort stemplet 1980. FOTO: Hadeland-Folkemuseum